วิญญาณเพื่อนรัก

Home / ภาพสยองขวัญ / วิญญาณเพื่อนรัก

วิญญาณเพื่อนรัก
ภาพถ่ายติดวิญญาณเพื่อนรักที่เรียนด้วยกันมา , , , แต่เพื่อนคนนี้ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ หลังจากนั้นไม่นาน Tea Cup And Saucer Sets, Amber Oval Beads, Gongfu Tea Sets, Fleece Sleeping Bags
ได้ถ่ายรูปพบว่ามีภาพติดวิญญาณเพื่อนมาด้วย