วิญญาณเพื่อนรัก

วิญญาณเพื่อนรัก
ภาพถ่ายติดวิญญาณเพื่อนรักที่เรียนด้วยกันมา Tea Cup And Saucer Sets, Amber Oval Beads, Gongfu Tea Sets, Fleece Sleeping Bags แต่เพื่อนคนนี้ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ หลังจากนั้นไม่นาน ได้ถ่ายรูปพบว่ามีภาพติดวิญญาณเพื่อนมาด้วย

ภาพสยองขวัญ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น