ผีนางตานี

ผีนางตานี

ตำนานผีนางตานี ผีนางตานี ตำนานผีต้นกล้วย ที่มีตำนานคล้ายกับผีนางตะเคียน แต่ผีนางตะเคียนสิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียน แต่ผีนางตานีจะสิงสถิตสิงอยู่ในต้นกล่วยTea Cup And Saucer Sets, Amber Oval Beads, Gongfu Tea…