ผีกระสือ

ผีกระสือ

ตำนานผีสยอง ผีกระสือ ผีกระสือ เป็นผีอีกชนิดหนึ่งที่มีค  , , , วามเชื่อกัน ว่าจะสิงเข้าในตัวผู้หญิงและชื่นชอบกินของสกปรก มักจะถูกเรียกคู่กับ ผีกระหัง ซึ่งจะเป็นผู้ชาย ผีกระสือนี้ยังมีความเชื่อกันว่าจะอยู่ในผู้หญิงที่ชราภาพ เพื่อตบตาผู้คนนั้นเอง ผีกระสือเป็นผีที่ชอบรับประทานของสด…