ตำนานผีเปรต ผีสัตว์นรกบนบ่วงกรรม

หน้าแรก/ผีสยองขวัญ/ตำนานผีเปรต ผีสัตว์นรกบนบ่วงกรรม

เปรต หรือ ผีเปรตที่เรารู้จักกันดีคือ สัตว์นรกที่มีบ่วงกรรม เชื่อกันว่าผู้ที่เสียชีวิตละโลกนี้ไปแล้ว หากได้ทำเวรทำกรรม ทำบาปกับผู้มีอุปการะคุณ หรือ ทางศาสนา จะต้องเกิดมาเป็นเปรต เพื่อชดใช้กรรมที่ทำขึ้น..

เปรต

เปรต จะมีลักษณะสูงโย่ง เท่าต้นตาล คอยาว ผมยาว ตัวดำ ผอมโซแต่ท้องโต หิวตลอดเวลา แต่ปากเท่ารูเข็ม มือเท้าใหญ่เท่าใบตาล  , , , เปรตมักจะชอบปรากฎตัวในงานบุญ หรือปรากฎกายให้ผู้ที่ทำบุญสั่งสมไว้มากพอ เพื่อที่เปรตจะไปขอส่วนบุญ เพื่อไปเกิดใหม่ในภพหน้า

ประเภทของเปรต แบ่งออก 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่

 1. ปรทัตตุปชีวิกเปรต คือ เปรตที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยส่วนบุญที่มีผู้อุทิศให้ หากขาดส่วนบุญจากผู้ใจบุญไป เปรตเหล่านี้ก็มักจะกินเลือดและหนองของตัวเองเป็นอาหาร
 2. ขุปปีปาสิกเปรต คือ เปรตที่อดอยากจนเกิดทุกข์จากความหิวโหยอยู่เสมอ
 3. นิชฌามตัณหิกเปรต คือ เปรตที่ถูกไฟเผาให้ลุ่มร้อนอยู่เสมอ
 4. กาลกัญจิกเปรต คือ เปรตที่อยู่ในจำพวกอสุรกาย

ตามคัมภีร์โลกบัญญัตติปกรณ์ และ ฉคติทีปนีปกรณ์ แบ่งได้ 12 ประเภท

 • วันตาสเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการกินน้ำลาย เสมหะ หรืออาเจียน เป็นอาหาร
 • กุณปาสเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการกินซากศพของคนหรือสัตว์ เป็นอาหาร
 • คูถขาทกเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการกินอุจจาระต่าง ๆของคนและสัตว์ เป็นอาหาร
 • อัคคิชาลมุขเปรต คือ เปรตที่มีเปลวไฟลุกอยู่ในปากตลอดเวลา
 • สุจิมุขเปรต คือ เปรตที่มีปากขนาดเล็กเท่ารูเข็ม
 • ตัณหัฏฏิตเปรต คือ เปรตที่ถูกตัณหาเบียดเบียนจนเกิดทุกข์จากความหิวทั้งข้าวและหิวน้ำอยู่ตลอดเวลา
 • สุนิชฌามกเปรต คือ เปรตที่มีตัวดำเหมือนตอไม้ที่โดนเผา
 • สุตตังคเปรต คือ เปรตที่มีเล็บมือเล็บเท้ายาวราวกับคมมีด
 • ปัพพตังคเปรต คือ เปรตที่มีร่างกายสูงใหญ่เขนาดเท่าภูเขา
 • อชครังคเปรต คือ เปรตที่มีร่างกายราวกับงูเหลือม
 • เวมานิกเปรต คือ เปรตที่ต้องเสวยทุกข์เฉพาะในช่วงเวลากลางวัน แต่สามารถเสวยสุขในวิมานได้ในช่วงเวลากลางคืน
 • มหิทธิกเปรต คือ เปรตที่มีฤทธิ์มาก

แบ่งตามวินัยและลักขณสังยุตตพระบาลี แบ่งได้ 21 ประเภท

 • อัฏฐีสังขสิกเปรต คือ เปรตที่มีแต่กระดูกยาวติดกันเป็นท่อน ๆ
 • มังสเปสิกเปรต คือ เปรตที่มีแต่เนื้อเป็นชิ้นๆ
 • มังสปิณฑเปรต คือ เปรตที่มีเนื้อเป็นก้อน
 • นิจฉวิปริสเปรต คือ เปรตที่ไม่มีหนังห่อหุ้มร่างกาย
 • อสิโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นพระขรรค์
 • สัตติโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นหอก
 • อุสุโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นลูกธนู
 • สูจิโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นเข็ม
 • ทุติยสูจิโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นเข็มชนิดที่ ๒
 • กุมภัณฑเปรต คือ เปรตที่มีอัณฑะขนาดใหญ่โตมากกว่าปกติ
 • คูถกูปนิมุคคเปรต คือ เปรตที่จมอยู่ในกองอุจจาระ
 • คูถขาทกเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินอุจจาระ
 • นิจฉวิตกิเปรต คือ เปรตเพศหญิงที่ไม่มีหนังห่อหุ้ม
 • ทุคคันธเปรต คือ เปรตที่มีกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งตลอดเวลา
 • โอคิลินีเปรต คือ เปรตที่มีร่างกายเป็นถ่านไฟ
 • อลิสเปรต คือ เปรตที่ไม่มีศีรษะ
 • ภิกขุเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับพระ
 • ภิกขุณีเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับพระภิกษุณี
 • สิกขมานเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับสิกขมานา
 • สามเณรเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับสามเณร
 • สามเณรีเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับสามเณรี