เรื่องเล่าสยองขวัญ “ผีซ้อมเชียร์”

หน้าแรก/เรื่องผีๆ/เรื่องเล่าสยองขวัญ “ผีซ้อมเชียร์”
เรื่องเล่าสยองขวัญ “ผีซ้อมเชียร์”

นอกจาก “ผีสุกี้” แล้วยังมีอีกหนึ่งเรื่องเล่าสยองขวัญ จากกลุ่มนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ซึ่งเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
เรื่องเล่าผี นี้มีอยู่ว่า ขณะที่กลุ่มนักศึกษานั้นกำลังเข้าห้องเชียร์ช่วง 2ทุ่ม ตอนกำลังยืนเข้าแถว
กลับมีนักศึกษาคนหนึ่งที่เห็น บางอย่างยืนอยู่นอกแถวไกลๆ แต่เมื่อถามเพื่อนก็กลับไม่มีใครเห็น!!!