เรื่องเล่าสยองขวัญ “ผีสั่งออก”

หน้าแรก/เรื่องผีๆ/เรื่องเล่าสยองขวัญ “ผีสั่งออก”
เรื่องเล่าสยองขวัญ “ผีสั่งออก”

ผีสั่งออก” อีกหนึ่งเรื่องเล่าสยองขวัญ ต่อจาก “ผีซ้อมเชียร์” เล่าโดยกลุ่มนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
ในขณะที่คนเล่ากำลังทำกิจกรรมรับน้องช่วงปีหนึ่งนั้น ในรอบบูมที่เธอต้องเป็นคนออกคำสั่งพัก
แต่แล้วอยู่ทุกคนกลับพักกันก่อน โดยที่เธอยังไม่ได้สั่งการใดๆ เมื่อถามเพื่อนก็พบว่า
อยู่ๆก็มีเสียงสูงของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้น ให้ทุกคนพัก!!!