“ผีเข้านักเรียน” อาจารย์ยอด

หน้าแรก/เรื่องผีๆ/“ผีเข้านักเรียน” อาจารย์ยอด
“ผีเข้านักเรียน” อาจารย์ยอด

เป็นเรื่องของผีเข้านักเรียน ในโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย ซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวไปหลายเดือน
รายแรกที่โดนเป็นเด็กผู้หญิง จู่ๆก็หวีดร้อง จนเพื่อนตกใจ และวิ่งไปที่ใต้ต้นไม้ชายป่าหน้า
โรงเรียน แล้วสลบไป พอตื่นขึ้นมาก็ได้เล่าให้ครูกับเพื่อนๆฟังว่าเป็นเพราะเห็นผีผู้ชายที่ห้องเรียน
หลังจากวันนั้นก็มีเด็กโดนสิงกันอีกหลาย จนคนในหมู่บ้านเชื่อกันว่าที่โรงเรียนมีผีสิงอยู่
เวลาผ่านก็ได้รู้ความจริง ว่าเพราะครูใหญ่คนเก่าเอา รถเข้าไถ่ที่ถางป่าหน้าโรงเรียน
ทำให้ผีป่าผีเจ้าที่โกรธ จนต้องมาสิงเด็กนักเรียน เพื่อระบายความแค้น

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=INlvy4btYHw