ตำนานพญานาคพ่นน้ำ เมืองสงขลา

หน้าแรก/เรื่องผีๆ/ตำนานพญานาคพ่นน้ำ เมืองสงขลา
ตำนานพญานาคพ่นน้ำ เมืองสงขลา

พญานาคพ่นน้ำ เคยเห็นแต่พญานาคพ่นไฟ พอมาสงขลาจะเจอพญานาคพ่นน้ำ
คติความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่เชื่อว่า “พญานาค” เป็นสัญลักษณ์ของการ ให้น้ำ
และความอุดมสมบูรณ์ ชาวใต้จึงนับถือพญานาคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกราบไหว้ขอพร

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นับเป็นแหล่งการเรียนรู้ทาง วัฒนธรรมแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นของชาวสงขลา
ประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ จังหวัดสงขลา มีลักษณะแบบลอยตัว
สามารถมองเห็นได้รอบด้าน เนื้อวัตถุเป็นโลหะทองเหลืองรมสนิมเขียว ออกแบบโดย
อาจารย์มนตรี สังข์มุสิกานนท์

มีการสร้างขึ้นเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง หัวพญานาค ตั้งอยู่บริเวณสวนสองทะเล
ปลายแหลมสนอ่อน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำตัว 1.20 เมตร ความสูงจากฐานลำตัว
จนถึงปลายยอดสุด ประมาณ 9 เมตร พ่นน้ำลงสู่ปากอ่าวทะเลสาบสงขลา

ส่วนที่สอง สะดือพญานาค ตั้งอยู่บริเวณลานชมดาว สนามสระบัว แหลมสมิหลา
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำตัว 1.20 เมตร ความยาว 5.00 เมตร ความสูง 2.50 เมตร
ลักษณะลำตัวโค้งครึ่งวงกลม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลอดใต้สะดือพญานาค
ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

ส่วนที่สาม หางพญานาค ตั้งอยู่บริเวณชายหาดสมิหลา ริมถนนสะเดา
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ความยาว 4.00 เมตร ความสูง 4.50 เมตร
ปัจจุบันประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศที่เข้ามาเยี่ยมเยือน จังหวัดสงขลา

จะว่าไปแล้วก็เป็นสัญญาลักษณ์ของเมืองสงขลาเลย มองอีกมุมคล้ายๆกับ
ตัวสิงโตพ่นน้ำ และข้างๆกัน จะมีพระบรมรูปกรมหลวงชุมพร
ไว้ให้พวกเราได้สักการะเอาฤกษ์เอาชัยเมื่อมาเยือนเมืองสงขลา

ขอบคุณแหล่งที่มาและภาพจาก : https://www.bloggang.com/อัศจรรย์ “พญานาค” พ่นน้ำ