ตำนานพญานาค ความเชื่อในดินแดนต่างๆ ของไทย

ตำนานพญานาค ความเชื่อในดินแดนต่างๆ ของไทย

ในประเทศไทย ดินแดนที่มีความเชื่อเรื่องของ พญานาคมักจะเป็นภาคที่ ติดกับแม่น้ำโขง คือ ภาคเหนือ และ ภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำนานพญานาค ภาคเหนือ มีตำนานเกี่ยวกับพญานาคอยู่เช่นกัน ดังในตำนานสิงหนวัติ ซึ่งเป็นตำนานเก่าแก่…

ตำนานพญานาค ในพระพุทธศาสนา

ตำนานพญานาค ในพระพุทธศาสนา

เมื่อ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้ธรรมพิเศษแล้ว ได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆ เพื่อแสดงธรรมเทศนา มีครั้งหนึ่งได้เสด็จออกจากร่มไม้อธุปปาลนิโครธ ไปยังร่มไม้จิกชื่อ “มุจลินท์” ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุข อยู่ 7 วัน คราวเดียวกันนั้นมีฝนตกพรำๆ ประกอบไปด้วยลมหนาวตลอด 7…

ตำนานพญานาค และความเชื่อ

ตำนานพญานาค และความเชื่อ

พญานาคเป็นสัญลักษณ์ของน้ำ จึงปรากฏความเชื่อเรื่อง พญานาคที่เกี่ยวกับน้ำไว้ในด้านต่างๆ ในตำนานสิงหนวัติ กล่าวว่า เมื่อเจ้าเมืองสิงหนวัติ อพยพคนมาจากทางเหนือ พญานาคได้แปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่ และขอให้เจ้าเมืองปฏิบัติตนอยู่ในทศพิธราชธรรม พอตกกลางคืน ก็ออกมาช่วยสร้างคูเมือง 4 ด้าน เป็น เมืองนาคพันธุ์สิงหนวัติ…

ตำนานพญานาค ประวัติและความเป็นมา

ตำนานพญานาค ประวัติและความเป็นมา

ตำนานพญานาค ตามความเชื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นงูขนาดใหญ่มีหงอนสีทอง เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา และความยิ่งใหญ่ ต้นกำเนิดความเชื่อเรื่องพญานาค นั้นมีที่มาจากอินเดีย ด้วยมีตำนานหลายเรื่องเล่าถึงพญานาค โดยเฉพาะในมหาภารตะ นาคถือเป็นปรปักษ์ของครุฑ ส่วนในทางพุทธประวัติ ได้เล่าถึงพญานาคไว้หลายครั้งด้วยกัน เช่น การจำแลงกายมาเข้าพบ…

ตำนานคำชะโนด เมืองพญานาค

ตำนานคำชะโนด เมืองพญานาค

มีเรื่องเล่ากันมานานแสนนานว่า แต่ก่อนหนองกระแส หรือหนองแสซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปใน เขตประเทศลาวเป็นเมืองที่พญานาคครองอยู่โดยแบ่งออกเป็น 2ส่วน ส่วนหนึ่ง เจ้าพ่อพญาศรีสุทโธ เป็นหัวหน้าครองอยู่ อีกส่วนหนึ่งหัวหน้าผู้ครองก็เป็น พญานาคเหมือนกัน มีชื่อว่า เจ้าพ่อสุวรรณนาค มีบริวารฝ่ายละ 5,000 เท่าๆ กัน ทั้งสองพญานาคอยู่กันด้วยความผาสุก…